Watermanagement

Droge voeten

In de laatste week van september vond een grootschalige crisisoefening plaats, gehouden door vijf waterschappen, drie veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Watermanagement Centrum Nederland en Defensie.

Nieuwe dijken voor Limburg Premium

Mooder Maas komt met twee nieuwe dijkconcepten die de aannemerscombinatie ontwikkelde voor het Limburgse landschap: een steilranddijk en een hoge grondstrategie.

Stormen meten op Ameland

Rijkswaterstaat is een pilot gestart op Ameland, om het effect van stormen op de kust te bepalen en daarmee het kustbeheer te optimaliseren.

Naar boven