Watermanagement | Technisch Weekblad
Watermanagement

Blue Deal tegen waterproblemen

dinsdag 7 november 2017

De waterschappen en ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische Zaken & Klimaat en Infrastructuur & Waterstaat willen twintig miljoen mensen, verspreid over veertig stroomgebieden wereldwijd, beter beschermen tegen overstromingen, vervuild oppervlaktewater en drinkwatertekorten.

Eigen calciet eerst Premium

dinsdag 7 november 2017

Ze werden geen winnaar van de Aquatech Innovation Award 2017, die vorige week traditiegetrouw werd uitgereikt tijdens de Amsterdam International Water Week. Want dat werd de Cellvation-techniek van CirTec met het terugwinnen van cellulose van toiletpapier uit rioolwater voor toepassing in de wegenbouw. Maar minstens zo circulair is de Calcietfabriek van AquaMinerals en het Amsterdamse waterbedrijf Waternet, die bij wijze van proef in het Amsterdams havengebied de kristallen van calciumcarbonaat, ofwel calciet, die vrijkomen bij de ontharding van drinkwater bewerkt en opnieuw inzet in diezelfde drinkwaterbereiding om drinkwater te ontharden.

Spelen met water, zand en bootjes

donderdag 26 oktober 2017

Hendrik Lorentz is behalve Nobelprijs-winnaar natuurkunde ook de grondlegger van het waterloopkundig onderzoek in Nederland. Zijn wiskundige aanpak, waarmee hij in 1918 begon, leverde echter te weinig kennis op om de geplande Zuiderzeewerken van voldoende wetenschappelijke basis te voorzien.