Milieu & Duurzaamheid

Ligt de Afsluitdijk op de juiste plaats?

dinsdag 26 juli 2016

In de Leeuwarder Courant en in het Noordhollands Dagblad van 12 juli verscheen een artikel dat de vraag voorlegde of de Afsluitdijk met de kennis van nu op dezelfde plek en op dezelfde wijze zou zijn aangelegd. Een kustmorfoloog van RWS Noord-Nederland legt uit dat de dijk inderdaad op dezelfde plaats zou zijn gelegd; inzichten in getijdenstromen en voorspellingen over de toekomstige waterhoogtes op de Waddenzee bleken bijzonder accuraat. Maar hedendaagse inzichten over natuurcompensatie en vismigratie zouden de nodige wijzigingen in het landschap met zich mee hebben gebracht. Ook zou er meer aandacht geweest zijn voor het eens zo bijzondere getijdengebied in de Zuiderzee.

Panelen zoeken de zon op verplaatsbaar dak

woensdag 24 augustus 2016

Een verplaatsbaar ‘slim’ dak dat op zelf opgewekte energie beweegt en dat zonnecellen met de zon laat meedraaien, was het resultaat van het afstudeerproject van ir. Lucas Klerk en ir. Peter Koelewijn aan de TU Eindhoven. Ze ontwikkelden deze multifunctionele hoog efficiënte overkapping in het laatste jaar van hun studie.

Stroomversnelling voor elektrisch rijden Premium

woensdag 24 augustus 2016

Autofabrikant Daimler, moederbedrijf van onder meer Mercedes-Benz, gaat álle modellen elektrificeren. Daarbij komt een variatie aan oplossingen in beeld, van een 48 V startergenerator via een plug-in hybride naar volledig elektrische modellen. Kosten zullen scherp dalen, terwijl de capaciteit binnen afzienbare tijd verdubbelt. TW sprak verschillende r&d-topmensen uit de Duitse autoindustrie.

De doorstroming in de Deltabekkens wil maar niet vlotten Premium

vrijdag 9 september 2016

De waterkwaliteit in vijf door dammen afgesloten watergebieden in de zuidwestelijke delta is ronduit slecht. Oplossingen om de doorstroming op gang te brengen en de natuurwaarden te herstellen, liggen klaar. Maar rijk, provincies en gemeentes steggelen over de financiering.

Een tweede leven voor gebruikte windturbines Premium

donderdag 6 oktober 2016

Voor een eigenaar van een windpark is het beslist geen onlogische beslissing om op een gegeven moment de huidige turbines te vervangen door grotere modellen. Zo haal je immers uit hetzelfde landoppervlak een hogere productie aan elektriciteit.

Wind op zee: groter, dieper, zwaarder, goedkoper Premium

maandag 10 oktober 2016

De onverwacht lage inschrijving op de tender voor het windpark Borssele I heeft blijvende invloed op de business cases voor windmolens op zee. Juridische en financiële factoren gaven de doorslag, maar technische innovatie blijft nodig om de schaalvergroting gaande te houden.